اطلاعات فروشگاه رفت

اطلاعات فروشگاه رفت

اطلاعات هزاران کاربر فروشگاه اینترنتی ایسر لو رفت
اطلاعات هزاران کاربر فروشگاه اینترنتی ایسر لو رفت

اطلاعات تعداد قابل توجهی از کاربران فروشگاه آنلاین ایسر در امریکای شمالی به سرقت رفته است. با اینکه هنوز دقیقا مشخص نیست حجم اطلاعات لو رفته چقدر است، اما به نظر می‌رسد ایسر را با مشکلات بزرگی روبرو کرده است. با زومیت همراه باشید.

اطلاعات هزاران کاربر فروشگاه اینترنتی ایسر لو رفت

(image)

اطلاعات تعداد قابل توجهی از کاربران فروشگاه آنلاین ایسر در امریکای شمالی به سرقت رفته است. با اینکه هنوز دقیقا مشخص نیست حجم اطلاعات لو رفته چقدر است، اما به نظر می‌رسد ایسر را با مشکلات بزرگی روبرو کرده است. با زومیت همراه باشید.

اطلاعات هزاران کاربر فروشگاه اینترنتی ایسر لو رفت

اس ام اس جدید