کیمی فراری کرد

کیمی فراری کرد

کیمی رایکونن شرایط فعلی فراری را دردناک توصیف کرد
کیمی رایکونن شرایط فعلی فراری را دردناک توصیف کرد

کیمی رایکونن راننده‌ی مطرح فنلاندی تیم فراری که در حال حاضر در تعطیلات نیم فصل مسابقات فرمول یک به سر می‌برد، پس از عملکرد ضعیف تیم خود در چند گرندپری اخیر، شرایط فعلی فراری را دردناک توصیف کرد. با همراه باشید.

کیمی رایکونن شرایط فعلی فراری را دردناک توصیف کرد

(image)

کیمی رایکونن راننده‌ی مطرح فنلاندی تیم فراری که در حال حاضر در تعطیلات نیم فصل مسابقات فرمول یک به سر می‌برد، پس از عملکرد ضعیف تیم خود در چند گرندپری اخیر، شرایط فعلی فراری را دردناک توصیف کرد. با همراه باشید.

کیمی رایکونن شرایط فعلی فراری را دردناک توصیف کرد