یاسر ثبت گرفت!

یاسر ثبت گرفت!

یاسر ابراهیمی مسئولیت هک سایت سازمان ثبت اسناد کشور را بر عهده گرفت!

هک سایت سازمان ثبت اسناد

صبح امروز سایت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هک شد. این هک توسط گروهی به نام Mafia Hacking Team صورت گرفت؛ یاسر ابراهیمی رهبر این گروه با گذاشتن پیامی هک سایت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را بر عهده گرفته است. پس از هک شدن وب سایت مرکز آمار کشور توسط یک گروه هکری عربستانی، …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

یاسر ابراهیمی مسئولیت هک سایت سازمان ثبت اسناد کشور را بر عهده گرفت!

(image)

صبح امروز سایت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هک شد. این هک توسط گروهی به نام Mafia Hacking Team صورت گرفت؛ یاسر ابراهیمی رهبر این گروه با گذاشتن پیامی هک سایت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را بر عهده گرفته است. پس از هک شدن وب سایت مرکز آمار کشور توسط یک گروه هکری عربستانی، …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

یاسر ابراهیمی مسئولیت هک سایت سازمان ثبت اسناد کشور را بر عهده گرفت!

استخدام