عکاسباشی از تلفیق

عکاسباشی از تلفیق

عکاسباشی های برتر هفته: از هفت رنگ تا تلفیق
عکاسباشی های برتر هفته: از هفت رنگ تا تلفیق

عکاسی سیاه سفید و تاریک خانه‌های قدیمی اکنون جای خود را به دوربین‌های دیجیتال و گوشی‌های هوشمند داده‌اند و دنیای فنّاوری کار ما را برای ثبت و مرور خاطراتمان راحت‌تر کرده استدر بخش عکاسباشی به پاس تقدیر همراهی شما عزیزان به نفر اول جایزه‌ای از طرف تعلق می‌گیرد. در ادامه با عکس‌های زیبای این هفته همراه ما باشید.

عکاسباشی های برتر هفته: از هفت رنگ تا تلفیق

(image)

عکاسی سیاه سفید و تاریک خانه‌های قدیمی اکنون جای خود را به دوربین‌های دیجیتال و گوشی‌های هوشمند داده‌اند و دنیای فنّاوری کار ما را برای ثبت و مرور خاطراتمان راحت‌تر کرده استدر بخش عکاسباشی به پاس تقدیر همراهی شما عزیزان به نفر اول جایزه‌ای از طرف تعلق می‌گیرد. در ادامه با عکس‌های زیبای این هفته همراه ما باشید.

عکاسباشی های برتر هفته: از هفت رنگ تا تلفیق

میهن دانلود