ال نسبت ساخت!

ال نسبت ساخت!

ال جی گوشی هوشمند با نسبت طول به عرض 21:9 خواهد ساخت!

پس از ساخت گوشی های هوشمند قابل انعطاف، به نظر می رسد که ال جی در فکر کشف عرصه های جدیدتر و هیجان انگیزتر در دنیای گوشی های هوشمند می باشد.

ال جی گوشی هوشمند با نسبت طول به عرض 21:9 خواهد ساخت!

(image)
پس از ساخت گوشی های هوشمند قابل انعطاف، به نظر می رسد که ال جی در فکر کشف عرصه های جدیدتر و هیجان انگیزتر در دنیای گوشی های هوشمند می باشد.
ال جی گوشی هوشمند با نسبت طول به عرض 21:9 خواهد ساخت!