SwiftKey v6.3.6.65 اندروید

SwiftKey v6.3.6.65 اندروید

SwiftKey Keyboard Free Emoji v6.3.6.65 دانلود کیبورد سوئیف اندروید

SwiftKey Keyboard

نسخه هک شده 6.3.6.65 کیبورد فوق العاده SwiftKey با تمام تم های پولی و پرمیوم (بیش از 130 تم حتی تم های پولی سری متریال و اندروید 5 لالی پاپ)  حجم این نسخه اختصاصی 150 مگابایت است  و با نسخه 32 مگابایتی عمومی کاملا متفاوت است  ضمنا نسخه اختصاصی نیاز به ساین ندارد و به […]

******************

SwiftKey Keyboard Free Emoji v6.3.6.65 دانلود کیبورد سوئیف اندروید

(image)

نسخه هک شده 6.3.6.65 کیبورد فوق العاده SwiftKey با تمام تم های پولی و پرمیوم (بیش از 130 تم حتی تم های پولی سری متریال و اندروید 5 لالی پاپ)  حجم این نسخه اختصاصی 150 مگابایت است  و با نسخه 32 مگابایتی عمومی کاملا متفاوت است  ضمنا نسخه اختصاصی نیاز به ساین ندارد و به […]

******************

(image)
SwiftKey Keyboard Free Emoji v6.3.6.65 دانلود کیبورد سوئیف اندروید