دستیار به داد

دستیار به داد

دستیار هوشمند صوتی مایکروسافت به زودی به Notification های آندروید پاسخ خواهد داد

کمپانی مایکروسافت در حال برگزاری کنفرانس BUILD خود است.

دستیار هوشمند صوتی مایکروسافت به زودی به Notification های آندروید پاسخ خواهد داد

(image)
کمپانی مایکروسافت در حال برگزاری کنفرانس BUILD خود است.
دستیار هوشمند صوتی مایکروسافت به زودی به Notification های آندروید پاسخ خواهد داد