قابلیت کودکی داد

قابلیت کودکی داد

قابلیت Hey Siri آیفون جان کودکی را در استرالیا نجات داد

قابلیت Hey Siri آیفون جان کودکی را در استرالیا نجات داد

شاید خیلی از قابلیت‌های جدید گجت‌های الکترونیکی چندان اهمیتی در زندگی روزمره‌ی ما نداشته باشند و به‌طور مثال افزوده شدن تعداد هسته‌های یک پردازنده یا افزایش رزولوشن نمایشگر، تنها بازی‌هایی تبلیغاتی برای جذب مشتری باشند، اما ویژگی‌هایی نظیر قابلیت Hey Siri در آیفون‌های اپل نیز وجود دارند که در مواقع حساس می‌توانند بسیار موثر باشد. …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

قابلیت Hey Siri آیفون جان کودکی را در استرالیا نجات داد

(image)

شاید خیلی از قابلیت‌های جدید گجت‌های الکترونیکی چندان اهمیتی در زندگی روزمره‌ی ما نداشته باشند و به‌طور مثال افزوده شدن تعداد هسته‌های یک پردازنده یا افزایش رزولوشن نمایشگر، تنها بازی‌هایی تبلیغاتی برای جذب مشتری باشند، اما ویژگی‌هایی نظیر قابلیت Hey Siri در آیفون‌های اپل نیز وجود دارند که در مواقع حساس می‌توانند بسیار موثر باشد. …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

قابلیت Hey Siri آیفون جان کودکی را در استرالیا نجات داد

car