سلاح دنیای ایمگ)

سلاح دنیای ایمگ)

سلاح های Assassin’s Creed در دنیای واقعی (دوبله اختصاصی گیم ایمگ)

شاید شما هم خیلی دوست داشته باشید تا برخی از سلاح های معروف در دنیای گیم را در دنیای واقعی امتحان کنید! مثلا شمشیر های معروف کریتوس و یا تیغ های مخفی سری Assassin’s Creed. چنل معروف Colinfurze در سایت یوتوب، در یکی از ویدئو های خود به سراغ سلاح های معروف عنوان Assassin’s Creed Syndicate رفته است و آنها را در دنیای واقعی امتحان خواهد کرد و خواهیم دید که آیا واقعا این سلاح ها در دنیای واقعی، همانند دنیای گیم عمل خواهند کرد یا خیر؟ همچنین لازم به ذکر است که این ویدئو توسط گیم ایمگ دوبله شده است که در ادامه قابل مشاهده می باشد.

28MB

سلاح های Assassin’s Creed در دنیای واقعی (دوبله اختصاصی گیم ایمگ)

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

سلاح های Assassin’s Creed در دنیای واقعی (دوبله اختصاصی گیم ایمگ)

شاید شما هم خیلی دوست داشته باشید تا برخی از سلاح های معروف در دنیای گیم را در دنیای واقعی امتحان کنید! مثلا شمشیر های معروف کریتوس و یا تیغ های مخفی سری Assassin’s Creed. چنل معروف Colinfurze در سایت یوتوب، در یکی از ویدئو های خود به سراغ سلاح های معروف عنوان Assassin’s Creed Syndicate رفته است و آنها را در دنیای واقعی امتحان خواهد کرد و خواهیم دید که آیا واقعا این سلاح ها در دنیای واقعی، همانند دنیای گیم عمل خواهند کرد یا خیر؟ همچنین لازم به ذکر است که این ویدئو توسط گیم ایمگ دوبله شده است که در ادامه قابل مشاهده می باشد.

28MB

سلاح های Assassin’s Creed در دنیای واقعی (دوبله اختصاصی گیم ایمگ)

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

سلاح های Assassin’s Creed در دنیای واقعی (دوبله اختصاصی گیم ایمگ)