فالکون با آمد

فالکون با آمد

فالکون 9 برای نخستین بار با موفقیت روی دریا فرود آمد

بعد از ظهر روز گذشته شرکت اسپیس اکس بار دیگر راکت فالکون 9 را به فضا پرتاب نمود و موفق شد آن را روی یک سکوی شناور در دریا فرود آورد.

این اولین باری است که شرکت مورد بحث توانسته بعد از چهار مرتبه تلاش بدون حاصل فرود در اقیانوس را با موفقیت به انجام برساند و از همین رو، ماموریت روز گذشته آن را می توان دستاوردی بسیار بزرگ در تاریخ این شرکت و البته سفرهای فضایی قلمداد نمود.

این را هم باید اضافه کنیم، که اسپیس اکس دومین بار است راکت خود را بعد از پرتاب با موفقیت روی سطح مورد نظرش فرود می آورد. نخستین بار در ماه دسامبر بود که راکت فالکون 9 در یک سایت زمینی واقع در کیپ کاناورال فلوریدا روی زمین نشست.

حالا که کمپانی تحت نظارت ایلان ماسک ثابت کرده می تواند هر دو نوع فرود (روی زمین و دریا) را به انجام برساند، قادر خواهد بود راکت های بیشتری را بازیابی کرده و مورد استفاده مجدد قرار دهد که این مساله بیشتر از پیش به صرفه جویی در هزینه های سنگین سفرهای فضایی خواهد انجامید.

اما رسیدن به توانایی در زمینه فرود دریایی اهمیت ویژه ای دارد از آن جهت که اسپیس اکس احتمالا، بیشتر از این نوع فرود بهره خواهد کرد. هنس کوئینگزمن نایب رئیس بیمه پروازی اسپیس اکس اظهار داشت: دو تا سه پرواز این شرکت از این پس با فرود روی آب همراه خواهد بود. در نهایت اسپیس اکس امیدوار است که یک سوم از راکت هایش را روی زمین فرود آورد و مابقی را در دریا.

اما علت اهمیت فرود در اقیانوس برای این شرکت چیست؟ یک سکوی شناور در اقیانوس نسبت به موقعیت های زمینی، هدف دشوارتری برای فرود است، چراکه به لحاظ ابعاد و اندازه کوچکتر بوده و یک شی در حال حرکت و البته شناور در آب است.

علاوه بر این، تمامی فرودهای اسپیس اکس روی اقیانوس تا به امروز به انفجار راکت انجامیده اند. اما در فرود روی آب، هدف یا همان سکوی شناور می تواند خود را به سمت راکت نزدیک کند و در نتیجه راکت در زمان بازگشت به زمین، به سوخت کمتری نیاز خواهد داشت.

در واقع راکت در زمان بازگشت به زمین باید از باقیمانده سوخت خود برای احتراق مجدد موتورهایش استفاده نماید. این احتراق های مجدد به راکت کمک می کنند تا سرعت و جهت خود را برای ورود مجدد به جو زمین تنظیم نموده و به سمت موقعیت صحیح حرکت نماید.

تکنیک های مختلف برای فرود نیز به میزان متفاوتی از سوخت نیاز دارند و این مساله نیز حول آن می چرخد که فالکون 9 چطور پرتاب می شود. راکت در زمان پرتاب به آسمان یک مسیر مستقیم را طی نمی کند و در عوض مسیری قوس دار را می پیماید. به همین خاطر فرایند فرود و بازگشت مجدد آن به زمین بسیار دشوار است و به نوعی باید مسیر خود را به طور کامل عوض نماید تا به سکوی پرتابش برسد و این نیازمند سوخت است.

اما فرود روی اقیانوس تا این اندازه هم دشوار نیست و تنها باید کشتی یا سکوی شناور در موقعیت مناسب قرار گرفته و خود را به راکت برساند. بهتر از ارائه توضیحات اضافه خودداری نماییم و از شما دعوت کنیم که به تماشای ویدئوی فرود فالکون 9 روی دریا توجه نمایید.

>

The post appeared first on .

فالکون 9 برای نخستین بار با موفقیت روی دریا فرود آمد

(image)

بعد از ظهر روز گذشته شرکت اسپیس اکس بار دیگر راکت فالکون 9 را به فضا پرتاب نمود و موفق شد آن را روی یک سکوی شناور در دریا فرود آورد.

این اولین باری است که شرکت مورد بحث توانسته بعد از چهار مرتبه تلاش بدون حاصل فرود در اقیانوس را با موفقیت به انجام برساند و از همین رو، ماموریت روز گذشته آن را می توان دستاوردی بسیار بزرگ در تاریخ این شرکت و البته سفرهای فضایی قلمداد نمود.

این را هم باید اضافه کنیم، که اسپیس اکس دومین بار است راکت خود را بعد از پرتاب با موفقیت روی سطح مورد نظرش فرود می آورد. نخستین بار در ماه دسامبر بود که راکت فالکون 9 در یک سایت زمینی واقع در کیپ کاناورال فلوریدا روی زمین نشست.

حالا که کمپانی تحت نظارت ایلان ماسک ثابت کرده می تواند هر دو نوع فرود (روی زمین و دریا) را به انجام برساند، قادر خواهد بود راکت های بیشتری را بازیابی کرده و مورد استفاده مجدد قرار دهد که این مساله بیشتر از پیش به صرفه جویی در هزینه های سنگین سفرهای فضایی خواهد انجامید.

اما رسیدن به توانایی در زمینه فرود دریایی اهمیت ویژه ای دارد از آن جهت که اسپیس اکس احتمالا، بیشتر از این نوع فرود بهره خواهد کرد. هنس کوئینگزمن نایب رئیس بیمه پروازی اسپیس اکس اظهار داشت: دو تا سه پرواز این شرکت از این پس با فرود روی آب همراه خواهد بود. در نهایت اسپیس اکس امیدوار است که یک سوم از راکت هایش را روی زمین فرود آورد و مابقی را در دریا.

اما علت اهمیت فرود در اقیانوس برای این شرکت چیست؟ یک سکوی شناور در اقیانوس نسبت به موقعیت های زمینی، هدف دشوارتری برای فرود است، چراکه به لحاظ ابعاد و اندازه کوچکتر بوده و یک شی در حال حرکت و البته شناور در آب است.

علاوه بر این، تمامی فرودهای اسپیس اکس روی اقیانوس تا به امروز به انفجار راکت انجامیده اند. اما در فرود روی آب، هدف یا همان سکوی شناور می تواند خود را به سمت راکت نزدیک کند و در نتیجه راکت در زمان بازگشت به زمین، به سوخت کمتری نیاز خواهد داشت.

در واقع راکت در زمان بازگشت به زمین باید از باقیمانده سوخت خود برای احتراق مجدد موتورهایش استفاده نماید. این احتراق های مجدد به راکت کمک می کنند تا سرعت و جهت خود را برای ورود مجدد به جو زمین تنظیم نموده و به سمت موقعیت صحیح حرکت نماید.

تکنیک های مختلف برای فرود نیز به میزان متفاوتی از سوخت نیاز دارند و این مساله نیز حول آن می چرخد که فالکون 9 چطور پرتاب می شود. راکت در زمان پرتاب به آسمان یک مسیر مستقیم را طی نمی کند و در عوض مسیری قوس دار را می پیماید. به همین خاطر فرایند فرود و بازگشت مجدد آن به زمین بسیار دشوار است و به نوعی باید مسیر خود را به طور کامل عوض نماید تا به سکوی پرتابش برسد و این نیازمند سوخت است.

اما فرود روی اقیانوس تا این اندازه هم دشوار نیست و تنها باید کشتی یا سکوی شناور در موقعیت مناسب قرار گرفته و خود را به راکت برساند. بهتر از ارائه توضیحات اضافه خودداری نماییم و از شما دعوت کنیم که به تماشای ویدئوی فرود فالکون 9 روی دریا توجه نمایید.

>

The post appeared first on .

فالکون 9 برای نخستین بار با موفقیت روی دریا فرود آمد