لندروور هوشمند شود

لندروور هوشمند شود

لندروور دیسکاوری 2017 به سیستم هوشمند تنظیم صندلی مجهز می‌ شود
لندروور دیسکاوری 2017 به سیستم هوشمند تنظیم صندلی مجهز می‌ شود

لندروور دیسکاوری مدل ۲۰۱۷ به سیستم هوشمند تنظیم صندلی‌ها مجهز خواهد شد. این سیستم به مالکان دیسکاوری اجازه می‌دهد تا چیدمان صندلی‌های خودرو را از راه دور و از هر کجای دنیا کنترل کنند. در ادامه‌ با همراه باشید.

لندروور دیسکاوری 2017 به سیستم هوشمند تنظیم صندلی مجهز می‌ شود

(image)

لندروور دیسکاوری مدل ۲۰۱۷ به سیستم هوشمند تنظیم صندلی‌ها مجهز خواهد شد. این سیستم به مالکان دیسکاوری اجازه می‌دهد تا چیدمان صندلی‌های خودرو را از راه دور و از هر کجای دنیا کنترل کنند. در ادامه‌ با همراه باشید.

لندروور دیسکاوری 2017 به سیستم هوشمند تنظیم صندلی مجهز می‌ شود

دانلود فیلم جدید