تبلت اول 2016

تبلت اول 2016

تبلت های اپل، مقام اول رضایت مشتری در سال 2016

JD Tablet Satisfaction Study نام جایزه ای است که هر سال به شرکتی که تبلت های آن بیشترین میزان رضایت مشتری را کسب کرده باشد، اهدا می شود.

تبلت های اپل، مقام اول رضایت مشتری در سال 2016

(image)
JD Tablet Satisfaction Study نام جایزه ای است که هر سال به شرکتی که تبلت های آن بیشترین میزان رضایت مشتری را کسب کرده باشد، اهدا می شود.
تبلت های اپل، مقام اول رضایت مشتری در سال 2016