مشخصات بدنه‌ ای

مشخصات بدنه‌ ای

مشخصات ردمی ۴ شیائومی فاش شد؛ بدنه‌ فلزی و پردازنده‌ ۸ هسته‌ ای
مشخصات ردمی ۴ شیائومی فاش شد؛ بدنه‌ فلزی و پردازنده‌ ۸ هسته‌ ای

به نظر می‌رسد شیائومی در حال ساخت یک گوشی جدید از خانواده ردمی است، در تصاویر فاش شده از نمونه اولیه این گوشی شاهد استفاده از یک بدنه‌ی فلزی هستیم. با همراه باشید تا نگاهی به مشخصات فاش شده از این گوشی بیاندازیم.

مشخصات ردمی ۴ شیائومی فاش شد؛ بدنه‌ فلزی و پردازنده‌ ۸ هسته‌ ای

(image)

به نظر می‌رسد شیائومی در حال ساخت یک گوشی جدید از خانواده ردمی است، در تصاویر فاش شده از نمونه اولیه این گوشی شاهد استفاده از یک بدنه‌ی فلزی هستیم. با همراه باشید تا نگاهی به مشخصات فاش شده از این گوشی بیاندازیم.

مشخصات ردمی ۴ شیائومی فاش شد؛ بدنه‌ فلزی و پردازنده‌ ۸ هسته‌ ای

خبر جدید