TimeHop، خاطرات اجتماعی

TimeHop، خاطرات اجتماعی

TimeHop، برنامه ای برای یاداوری خاطرات شما در شبکه های اجتماعی

اگر شما می توانید به خاطر بیاورید که 2 یا 3 سال قبل دقیقا در چنین روزی چه می کردید، باید به خود تبریک بگویید.

TimeHop، برنامه ای برای یاداوری خاطرات شما در شبکه های اجتماعی

(image)
اگر شما می توانید به خاطر بیاورید که 2 یا 3 سال قبل دقیقا در چنین روزی چه می کردید، باید به خود تبریک بگویید.
TimeHop، برنامه ای برای یاداوری خاطرات شما در شبکه های اجتماعی

MEEM، گوشی کند

MEEM، گوشی کند

MEEM، شارژری که از حافظه داخلی گوشی شما فایل پشتیبان تهیه می کند


MEEM نام کابل شارژری است که در هر بار اتصال به گوشی شما برای شارژ، از حافظه داخلی آن نیز بک آپ تهیه می کند. ادامه…

گوشی

بکلینک