تکامل می‌کنیم چیست؟

تکامل می‌کنیم چیست؟

تکامل اضطراب: چرا احساس نگرانی می‌کنیم و راهکار مقابله با آن چیست؟
تکامل اضطراب: چرا احساس نگرانی می‌کنیم و راهکار مقابله با آن چیست؟

نگرانی و اضطراب، احساسات آزاردهنده‌ای هستند که گریبان‌گیر بشر امروز شده‌اند. وقتی گذشته‌ی خود را مرور می‌کنیم متوجه می‌شویم که با گذر زمان اضطراب‌های ما بیشتر می‌شود. با همراه باشید تا علت رشد این روند نامطلوب را بدانیم و با راهکارهای مقابله با آن آشنا شویم.

تکامل اضطراب: چرا احساس نگرانی می‌کنیم و راهکار مقابله با آن چیست؟

(image)

نگرانی و اضطراب، احساسات آزاردهنده‌ای هستند که گریبان‌گیر بشر امروز شده‌اند. وقتی گذشته‌ی خود را مرور می‌کنیم متوجه می‌شویم که با گذر زمان اضطراب‌های ما بیشتر می‌شود. با همراه باشید تا علت رشد این روند نامطلوب را بدانیم و با راهکارهای مقابله با آن آشنا شویم.

تکامل اضطراب: چرا احساس نگرانی می‌کنیم و راهکار مقابله با آن چیست؟

آپدیت آفلاین نود 32 ورژن 5

دانلود فیلم جدید