کجارو: اتوبان آلمان

کجارو: اتوبان آلمان

کجارو: نخستین اتوبان دوچرخه در آلمان

اتوبان دوچرخه

آلمانی‌‌ها با پیاده‌سازی ایده اتوبانی برای دوچرخه‌ها، بار دیگر تعریف نوینی از سیستم حمل‌ونقل جاده‌ای ارائه داده‌اند. با کجارو همراه باشید تا در این‌باره بیشتر بدانیم.

بازی آزاد

فروش بک لینک