احتمال جای جاری

احتمال جای جاری

احتمال عرضه iPhone Pro به جای iPhone 7 Plus در سال جاری

کمپانی اپل قصد دارد تا در اوایل ماه سپتامبر جاری دو گوشی آیفون جدید خود را رسما معرفی کند.

احتمال عرضه iPhone Pro به جای iPhone 7 Plus در سال جاری

(image)
کمپانی اپل قصد دارد تا در اوایل ماه سپتامبر جاری دو گوشی آیفون جدید خود را رسما معرفی کند.
احتمال عرضه iPhone Pro به جای iPhone 7 Plus در سال جاری

ابعاد با داشت

ابعاد با داشت

ابعاد iPhone 7 تفاوتی با iPhone 6s نخواهد داشت

کمپانی اپل به تازگی گوشی iPhone SE را عرضه نموده که از نظر ابعاد یک استثناست.

ابعاد iPhone 7 تفاوتی با iPhone 6s نخواهد داشت

(image)
کمپانی اپل به تازگی گوشی iPhone SE را عرضه نموده که از نظر ابعاد یک استثناست.
ابعاد iPhone 7 تفاوتی با iPhone 6s نخواهد داشت