آموزش آیفون ترکیبی

آموزش آیفون ترکیبی

آموزش iOS: محافظت از آیفون با تعیین رمز عبور ترکیبی
آموزش iOS: محافظت از آیفون با تعیین رمز عبور ترکیبی

هنگام راه‌اندازی اولیه‌ی دستگاه اپلی دارای ، باید یک رمز عبور ۶ رقمی را برای دستگاه خود انتخاب کنید. با این حال، می‌توانید رمز عبور قوی‌تری را که ترکیبی از اعداد و حروف است، برای یا خود تعیین کنید! را همراهی کنید تا نحوه‌ی انجام این کار را بیان کنیم.

آموزش iOS: محافظت از آیفون با تعیین رمز عبور ترکیبی

(image)

هنگام راه‌اندازی اولیه‌ی دستگاه اپلی دارای ، باید یک رمز عبور ۶ رقمی را برای دستگاه خود انتخاب کنید. با این حال، می‌توانید رمز عبور قوی‌تری را که ترکیبی از اعداد و حروف است، برای یا خود تعیین کنید! را همراهی کنید تا نحوه‌ی انجام این کار را بیان کنیم.

آموزش iOS: محافظت از آیفون با تعیین رمز عبور ترکیبی

دانلود ها پلاس