بازگشت پس سال!

بازگشت پس سال!

بازگشت شلبی GT350-H پس از 50 سال!
بازگشت شلبی GT350-H پس از 50 سال!

شلبی GT350-H دقیقاً ۵۰ سال پیش برای اولین بار معرفی شد. این محصول نتیجه‌ی همکاری فورد، شلبی و شرکت اجاره‌ی اتومبیل هرتز بود. GT350-H که به یکی از خواستنی‌ترین موستانگ‌های تمام دوران تبدیل شد، بار دیگر بازگشته تا تولد ۵۰ سالگی خویش را با مدلی بسیار خاص جشن بگیرد. با همراه باشید.

بازگشت شلبی GT350-H پس از 50 سال!

(image)

شلبی GT350-H دقیقاً ۵۰ سال پیش برای اولین بار معرفی شد. این محصول نتیجه‌ی همکاری فورد، شلبی و شرکت اجاره‌ی اتومبیل هرتز بود. GT350-H که به یکی از خواستنی‌ترین موستانگ‌های تمام دوران تبدیل شد، بار دیگر بازگشته تا تولد ۵۰ سالگی خویش را با مدلی بسیار خاص جشن بگیرد. با همراه باشید.

بازگشت شلبی GT350-H پس از 50 سال!

روزنامه قانون