Catalyst ضد Go

Catalyst ضد Go

Catalyst و عرضه یک کیس ضد آب، مخصوص هواداران بازی Pokemon Go

تب بازی مشهور Pokemon Go هنوز فروکش نکرده و افراد زیادی در جهان مشغول پرداختن به آن هستند.

Catalyst و عرضه یک کیس ضد آب، مخصوص هواداران بازی Pokemon Go

(image)
تب بازی مشهور Pokemon Go هنوز فروکش نکرده و افراد زیادی در جهان مشغول پرداختن به آن هستند.
Catalyst و عرضه یک کیس ضد آب، مخصوص هواداران بازی Pokemon Go