X جی می‌آید

X جی می‌آید

X Cam ال‌ جی به ایران می‌آید
X Cam ال‌ جی به ایران می‌آید

 شرکت ال‌جی الکترونیکس به‌زودی تلفن‌ هوشمند دیگری از سری X با نام ال‌جی X Cam که مجهز به امکانات پیشرفته موجود در مدل‌های پرچمدار است را به بازار ایران عرضه می‌کند.

X Cam ال‌ جی به ایران می‌آید

(image)

 شرکت ال‌جی الکترونیکس به‌زودی تلفن‌ هوشمند دیگری از سری X با نام ال‌جی X Cam که مجهز به امکانات پیشرفته موجود در مدل‌های پرچمدار است را به بازار ایران عرضه می‌کند.

X Cam ال‌ جی به ایران می‌آید

مرجع سلامتی