Advanced v6.1.1 اندروید

Advanced v6.1.1 اندروید

Advanced Task Manager Pro v6.1.1 دانلود بهترین تسک منیجر اندروید

Advanced Task Manager Pro

جدیدترین نسخه پولی Advanced Task Manager Pro امتیاز در گوگل پلی : 4.6 از 5 همان طور که اطلاع دارید در سیستم عامل اندروید با اینکه از برنامه ها خارج می شوید اما آن ها به طور کامل بسته نمی شوند و وقتی تعداد زیادی برنامه را باز و بسته کنید سرعت گوشی  شما در […]

******************

Advanced Task Manager Pro v6.1.1 دانلود بهترین تسک منیجر اندروید

(image)

جدیدترین نسخه پولی Advanced Task Manager Pro امتیاز در گوگل پلی : 4.6 از 5 همان طور که اطلاع دارید در سیستم عامل اندروید با اینکه از برنامه ها خارج می شوید اما آن ها به طور کامل بسته نمی شوند و وقتی تعداد زیادی برنامه را باز و بسته کنید سرعت گوشی  شما در […]

******************

(image)
Advanced Task Manager Pro v6.1.1 دانلود بهترین تسک منیجر اندروید