سامسونگ، درصد جهان!

سامسونگ، درصد جهان!

سامسونگ، تولیدکننده 95 درصد صفحات نمایش OLED جهان!

شنیدن این که فروش و تولید صفحات نمایش OLED در جهان افزایش یافته، جای تعجب ندارد.

سامسونگ، تولیدکننده 95 درصد صفحات نمایش OLED جهان!

(image)
شنیدن این که فروش و تولید صفحات نمایش OLED در جهان افزایش یافته، جای تعجب ندارد.
سامسونگ، تولیدکننده 95 درصد صفحات نمایش OLED جهان!