آیفون شارژ برد

آیفون شارژ برد

آیفون 7 از قابلیت شارژ سریع بهره خواهد برد
آیفون 7 از قابلیت شارژ سریع بهره خواهد برد

بر اساس تصویر جدیدی که از ماژول شارژ بدست آمده، ظاهرا این گوشی‌هوشمند از فناوری شارژ سریع بهره خواهد برد. در ادامه‌ی مطلب با همراه شوید.

آیفون 7 از قابلیت شارژ سریع بهره خواهد برد

(image)

بر اساس تصویر جدیدی که از ماژول شارژ بدست آمده، ظاهرا این گوشی‌هوشمند از فناوری شارژ سریع بهره خواهد برد. در ادامه‌ی مطلب با همراه شوید.

آیفون 7 از قابلیت شارژ سریع بهره خواهد برد

هنر