عنوان شود )

عنوان شود )

عنوان Azbu تابستان جاری منتشر می شود ( دنیایی شگفت انگیز زیر آب )

اخیرا تریلری از عنوان Abzu توسط استودیوی Giant Squid منتشر شده که بزودی جزئیات کامل آن در نمایشگاه E3 معرفی خواهد شد.

به گزارش و به نقل از ، در عنوان Abzu شما در نقش یک غواص ظاهر خواهید شد که می توانید در آبهای اقیانوسی بیکران شنا کرده و لذت ببرید البته داستانی هم برای دنبال کردن بازی وجود دارد. شما در اقیانوس توسط سیستمی راهنمایی خواهید شد تا بدانید کجا باید شنا کنید همچنین با توجه به تریلر و شبیه سازی انجام گرفته هر اتفاقی در دنیای بازی غیر ممکن نیست. یعنی در بعضی مواقع دنیای زیبای زیر آب می تواند همراه با جانورانی مخوف خطرناک هم ظاهر شود. 

طبق آخرین اطلاعات عنوان Azbu در تابستان برای PS4 و PC عرضه خواهد شد ، همینطور تریلر مربوطه هم اکنون در پردیس گیم موجود است و می توانید از طریق آن را مشاهده کنید.

عنوان Azbu تابستان جاری منتشر می شود ( دنیایی شگفت انگیز زیر آب )

(image)

اخیرا تریلری از عنوان Abzu توسط استودیوی Giant Squid منتشر شده که بزودی جزئیات کامل آن در نمایشگاه E3 معرفی خواهد شد.

به گزارش و به نقل از ، در عنوان Abzu شما در نقش یک غواص ظاهر خواهید شد که می توانید در آبهای اقیانوسی بیکران شنا کرده و لذت ببرید البته داستانی هم برای دنبال کردن بازی وجود دارد. شما در اقیانوس توسط سیستمی راهنمایی خواهید شد تا بدانید کجا باید شنا کنید همچنین با توجه به تریلر و شبیه سازی انجام گرفته هر اتفاقی در دنیای بازی غیر ممکن نیست. یعنی در بعضی مواقع دنیای زیبای زیر آب می تواند همراه با جانورانی مخوف خطرناک هم ظاهر شود. 

طبق آخرین اطلاعات عنوان Azbu در تابستان برای PS4 و PC عرضه خواهد شد ، همینطور تریلر مربوطه هم اکنون در پردیس گیم موجود است و می توانید از طریق آن را مشاهده کنید.

عنوان Azbu تابستان جاری منتشر می شود ( دنیایی شگفت انگیز زیر آب )