نیسان به پیوست

نیسان به پیوست

نیسان 370Z NISMO به ناوگان پلیس توکیو پیوست
نیسان 370Z NISMO به ناوگان پلیس توکیو پیوست

کوپه‌ی ۳۵۰ اسب بخاری نیسان 370Z نیسمو، با نام مستعار FairladyZ، در جشنواره‌ی ایمنی حمل‌ و نقل خانواده، یونیفرم خدمت پلیس شهری توکیو را بر تن کرد. برای اطلاع از جزئیات این خبر و تماشای ویدیوی مراسم آن با همراه باشید.

نیسان 370Z NISMO به ناوگان پلیس توکیو پیوست

(image)

کوپه‌ی ۳۵۰ اسب بخاری نیسان 370Z نیسمو، با نام مستعار FairladyZ، در جشنواره‌ی ایمنی حمل‌ و نقل خانواده، یونیفرم خدمت پلیس شهری توکیو را بر تن کرد. برای اطلاع از جزئیات این خبر و تماشای ویدیوی مراسم آن با همراه باشید.

نیسان 370Z NISMO به ناوگان پلیس توکیو پیوست

فیلم سریال آهنگ