E3 20 3

E3 20 3

E3 2016 – گیم پلی 20 دقیقه ای از MAFIA 3

یکیاز بازی های مورد انتظار گیمرهای در چند اه اخبر بازی Mafia 3 بوده است که در نمایشگاه E3 نمایشی از خود داشت. تریلری 20 دقیقه ای از گیم پلی این بازی منتشر شد که احتمال زیاد عطش شما را برای انجام این بازی بیشتر خواهد کرد. دوستداران این بازی باید تا هفتم مهر صبر کنند تا بتوانند از انجام این بازی لذت ببرند.

E3 2016 – گیم پلی 20 دقیقه ای از MAFIA 3

1080P – 597MB

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

E3 2016 – گیم پلی 20 دقیقه ای از MAFIA 3

یکیاز بازی های مورد انتظار گیمرهای در چند اه اخبر بازی Mafia 3 بوده است که در نمایشگاه E3 نمایشی از خود داشت. تریلری 20 دقیقه ای از گیم پلی این بازی منتشر شد که احتمال زیاد عطش شما را برای انجام این بازی بیشتر خواهد کرد. دوستداران این بازی باید تا هفتم مهر صبر کنند تا بتوانند از انجام این بازی لذت ببرند.

E3 2016 – گیم پلی 20 دقیقه ای از MAFIA 3

1080P – 597MB

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

E3 2016 – گیم پلی 20 دقیقه ای از MAFIA 3