سامسونگ A4 نمود

سامسونگ A4 نمود

سامسونگ نسخه 2016 گوشی Galaxy A4 را نیز تولید خواهد نمود

کمپانی سامسونگ تاکنون بیشتر حروف الفبای انگلیسی را برای نام گذاری گوشی های هوشمند خود استفاده نموده است.

سامسونگ نسخه 2016 گوشی Galaxy A4 را نیز تولید خواهد نمود

(image)
کمپانی سامسونگ تاکنون بیشتر حروف الفبای انگلیسی را برای نام گذاری گوشی های هوشمند خود استفاده نموده است.
سامسونگ نسخه 2016 گوشی Galaxy A4 را نیز تولید خواهد نمود