iOS تصاویر می‌کند

iOS تصاویر می‌کند

iOS 10 از امکان ذخیره تصاویر با فرمت RAW پشتیبانی می‌کند
iOS 10 از امکان ذخیره تصاویر با فرمت RAW پشتیبانی می‌کند

دوشنبه شب در نطق اصلی کنفرانس توسعه دهندگانش یا همان WWDC 2016 نسخه‌ی جدید . iOS 10 با تغییرات گسترده‌ای همراه شده که یکی از مواردی که در نطق اصلی اشاره‌ای به آن نشد، پشتیبانی از فرمت RAW و امکان ثبت تصاویر با این فرمت است. با همراه باشید.

iOS 10 از امکان ذخیره تصاویر با فرمت RAW پشتیبانی می‌کند

(image)

دوشنبه شب در نطق اصلی کنفرانس توسعه دهندگانش یا همان WWDC 2016 نسخه‌ی جدید . iOS 10 با تغییرات گسترده‌ای همراه شده که یکی از مواردی که در نطق اصلی اشاره‌ای به آن نشد، پشتیبانی از فرمت RAW و امکان ثبت تصاویر با این فرمت است. با همراه باشید.

iOS 10 از امکان ذخیره تصاویر با فرمت RAW پشتیبانی می‌کند

دانلود سرا