iOS رویداد 2016

iOS رویداد 2016

iOS 10، مهمترین رویداد کنفرانس WWDC 2016

کمپانی اپل سالانه یک کنفرانس اختصاصی را در ماه ژوئن میلادی برگزار می کند که به WWDC یا کنفرانس جهانی توسعه دهندگان، مشهور است.

iOS 10، مهمترین رویداد کنفرانس WWDC 2016

(image)
کمپانی اپل سالانه یک کنفرانس اختصاصی را در ماه ژوئن میلادی برگزار می کند که به WWDC یا کنفرانس جهانی توسعه دهندگان، مشهور است.
iOS 10، مهمترین رویداد کنفرانس WWDC 2016