۴۷۰ امسال کردند

۴۷۰ امسال کردند

۴۷۰ شرکت برای الکامپ امسال پیش ثبت نام کردند
۴۷۰ شرکت برای الکامپ امسال پیش ثبت نام کردند

نایب رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران با اشاره به استقبال خوب اهالی صنف از حضور در الکامپ امسال اعلام کرد که در مرحله‌ی پیش ثبت‌نام بیش از ۴۷۰ شرکت برای ۴۰ هزار متر فضای نمایشگاهی درخواست داده‌اند. همراه باشید.

۴۷۰ شرکت برای الکامپ امسال پیش ثبت نام کردند

(image)

نایب رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران با اشاره به استقبال خوب اهالی صنف از حضور در الکامپ امسال اعلام کرد که در مرحله‌ی پیش ثبت‌نام بیش از ۴۷۰ شرکت برای ۴۰ هزار متر فضای نمایشگاهی درخواست داده‌اند. همراه باشید.

۴۷۰ شرکت برای الکامپ امسال پیش ثبت نام کردند

خبرگزاری اصفهان