E3 One شوید

E3 One شوید

E3 2016 – با XBOX One S بیشتر آشنا شوید

همانطور که در جریان هستید شب گذشته XBOX One Slim به طور غیر رسمی لو رفت و عکسهایی از این کنسول نیز منتشر شد. در حین کنفرانس مایکروسافت ویدئویی از این کنسول نمایش داده شد و در ادامه می توانید آن را مشاهده کنید. این کنسول زیبا تر کوچکتر سبک تر و ارزانتر شد. با ایکس باکس وان اسلیم بیشتر آشنا شوید.

E3 2016 – با XBOX One S  بیشتر آشنا شوید

1080P – 31MB

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

E3 2016 – با XBOX One S بیشتر آشنا شوید

همانطور که در جریان هستید شب گذشته XBOX One Slim به طور غیر رسمی لو رفت و عکسهایی از این کنسول نیز منتشر شد. در حین کنفرانس مایکروسافت ویدئویی از این کنسول نمایش داده شد و در ادامه می توانید آن را مشاهده کنید. این کنسول زیبا تر کوچکتر سبک تر و ارزانتر شد. با ایکس باکس وان اسلیم بیشتر آشنا شوید.

E3 2016 – با XBOX One S  بیشتر آشنا شوید

1080P – 31MB

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

E3 2016 – با XBOX One S بیشتر آشنا شوید