جگوار برای کرد

جگوار برای کرد

جگوار مدل I-Type را برای مسابقات فرمول E معرفی کرد
جگوار مدل I-Type را برای مسابقات فرمول E معرفی کرد

جگوار برای شرکت در مسابقات خودروهای برقی موسوم به فرمول E از مدل کاملا الکتریکی I-Type رونمایی کرده است. در ادامه‌ی خبر همراه باشید.

جگوار مدل I-Type را برای مسابقات فرمول E معرفی کرد

(image)

جگوار برای شرکت در مسابقات خودروهای برقی موسوم به فرمول E از مدل کاملا الکتریکی I-Type رونمایی کرده است. در ادامه‌ی خبر همراه باشید.

جگوار مدل I-Type را برای مسابقات فرمول E معرفی کرد

مد روز