آژانس موقعیت کرد

آژانس موقعیت کرد

آژانس فضایی اروپا نقشه اولیه موقعیت یک میلیارد ستاره را منتشر کرد

آژانس فضایی اروپا به تازگی نقشه ای را منتشر کرده که موقعیت نسبتاً دقیقا بیش از ۱.۱ میلیارد ستاره را در کهکشان راه شیری مشخص می کند. این نقشه بزرگترین چارتی است که تا کنون از اجرام آسمانی تهیه شده.

کلیه اطلاعات لازم برای تهیه نقشه مذکور توسط سفینه Gaia جمع آوری شده است. این سفینه تحقیقاتی در حال حاضر در فاصله 1.6 میلیون کیلومتری دور از زمین قرار دارد و به مدت بیش از سه سال است که ماموریت تحقیقاتی خود را آغاز کرده است.

هدف اصلی از ارسال این فضاپیما، تهیه دقیق ترین نقشه سه بعدی موجود از ستارگان حاضر در کهکشان راه شیری است.

در اختیار داشتن چنین چارتی به دانشمندان کمک می کند که شکل کلی و ویژگی های کهکشانی که ساکنش هستیم را بهتر بشناسند و از شیوه فرم یافتن و تحولاتش در گذر زمان اطلاع حاصل کنند.

تهیه این نقشه اولین قدمی است که آژانس فضایی اروپا به کمک Gaia برداشته و قرار است در آینده با کمک این اطلاعات فاصله هر کدام از این ستاره ها تا زمین به طور دقیق تعیین گردد.

نقشه ای که این سازمان فضایی در اختیار عموم قرار داده، نسخه ای ساده شده از چارت مذکور است که همراه با آن، فاصله دقیق و مسیر حرکت ۲ میلیون ستاره نیز در اختیار علاقه مندان قرار خواهد گرفت.

Gaia برای آن که بتواند اطلاعات لازم از ستارگان دوردست را جمع آوری کند، مجهز به ۱۰ آینه بزرگ است که نور رسیده از این اجرام آسمانی را به سمت سه گروه از تجهیزات پیشرفته خود می تاباند. با استفاده از اطلاعات دریافتی توسط این تجهیزات می توان علاوه بر موقعیت و مسیر حرکت، اطلاعاتی نیز در خصوص مواد تشکیل دهنده، دما و میزان روشنایی هر ستاره به دست آورد.

The post appeared first on .

آژانس فضایی اروپا نقشه اولیه موقعیت یک میلیارد ستاره را منتشر کرد

آژانس فضایی اروپا به تازگی نقشه ای را منتشر کرده که موقعیت نسبتاً دقیقا بیش از ۱.۱ میلیارد ستاره را در کهکشان راه شیری مشخص می کند. این نقشه بزرگترین چارتی است که تا کنون از اجرام آسمانی تهیه شده.

کلیه اطلاعات لازم برای تهیه نقشه مذکور توسط سفینه Gaia جمع آوری شده است. این سفینه تحقیقاتی در حال حاضر در فاصله 1.6 میلیون کیلومتری دور از زمین قرار دارد و به مدت بیش از سه سال است که ماموریت تحقیقاتی خود را آغاز کرده است.

هدف اصلی از ارسال این فضاپیما، تهیه دقیق ترین نقشه سه بعدی موجود از ستارگان حاضر در کهکشان راه شیری است.

در اختیار داشتن چنین چارتی به دانشمندان کمک می کند که شکل کلی و ویژگی های کهکشانی که ساکنش هستیم را بهتر بشناسند و از شیوه فرم یافتن و تحولاتش در گذر زمان اطلاع حاصل کنند.

تهیه این نقشه اولین قدمی است که آژانس فضایی اروپا به کمک Gaia برداشته و قرار است در آینده با کمک این اطلاعات فاصله هر کدام از این ستاره ها تا زمین به طور دقیق تعیین گردد.

نقشه ای که این سازمان فضایی در اختیار عموم قرار داده، نسخه ای ساده شده از چارت مذکور است که همراه با آن، فاصله دقیق و مسیر حرکت ۲ میلیون ستاره نیز در اختیار علاقه مندان قرار خواهد گرفت.

Gaia برای آن که بتواند اطلاعات لازم از ستارگان دوردست را جمع آوری کند، مجهز به ۱۰ آینه بزرگ است که نور رسیده از این اجرام آسمانی را به سمت سه گروه از تجهیزات پیشرفته خود می تاباند. با استفاده از اطلاعات دریافتی توسط این تجهیزات می توان علاوه بر موقعیت و مسیر حرکت، اطلاعاتی نیز در خصوص مواد تشکیل دهنده، دما و میزان روشنایی هر ستاره به دست آورد.

The post appeared first on .

آژانس فضایی اروپا نقشه اولیه موقعیت یک میلیارد ستاره را منتشر کرد