پوکمون اجساد ارواح

پوکمون اجساد ارواح

پوکمون گو: از کشف اجساد تا مواجهه با ارواح
پوکمون گو: از کشف اجساد تا مواجهه با ارواح

کمتر کسی است که نام بازی «پوکمون گو» به گوشش نخورده باشد، بازی متفاوتی که شگفتی‌آفرین شد و به سرعت مورد توجه عموم قرار گرفت. در این مدت چندین جسد کشف شده، تعدادی از مردم حین جستجو و به دلیل حواس پرتی با اتومبیل تصادف کردند و حتی گروهی مورد سرقت قرار گرفتند. اما در کنار این حوادث، گروهی نیز تجربیاتی از نوع ماورایی را از سر گذراندند. به سراغ این دسته اتفاقات آمده است.

پوکمون گو: از کشف اجساد تا مواجهه با ارواح

(image)

کمتر کسی است که نام بازی «پوکمون گو» به گوشش نخورده باشد، بازی متفاوتی که شگفتی‌آفرین شد و به سرعت مورد توجه عموم قرار گرفت. در این مدت چندین جسد کشف شده، تعدادی از مردم حین جستجو و به دلیل حواس پرتی با اتومبیل تصادف کردند و حتی گروهی مورد سرقت قرار گرفتند. اما در کنار این حوادث، گروهی نیز تجربیاتی از نوع ماورایی را از سر گذراندند. به سراغ این دسته اتفاقات آمده است.

پوکمون گو: از کشف اجساد تا مواجهه با ارواح

آخرین اخبار ورزشی