سامسونگ قادر بود

سامسونگ قادر بود

سامسونگ و ساخت گوشی هایی که قادر به شنیدن مکالمات درگوشی خواهند بود


سامسونگ به تازگی یک حق امتیاز جالب را برای خود ثبت نموده است. ادامه…

علم و فناوری

بکلینک