توقف های توانمند

توقف های توانمند

توقف تولید دوج وایپر؛ عرضه نسخه‌ های خاص جهت بدرقه این سوپراسپرت توانمند
توقف تولید دوج وایپر؛ عرضه نسخه‌ های خاص جهت بدرقه این سوپراسپرت توانمند

اخبار پيرامون توقف توليد وايپر صحت داشته و دوج اخيرا اعلام کرده که اين سوپراسپرت نام و آشنای آمريکايی به زودی از خط توليد خارج شد. طبق اعلام دوج پس از توقف توليد وایپر و طی مدت کوتاهی، چندین نمونه‌‌ی سفارشی از این خودرو و در تعداد محدود به فروش خواهند رسيد.

توقف تولید دوج وایپر؛ عرضه نسخه‌ های خاص جهت بدرقه این سوپراسپرت توانمند

(image)

اخبار پيرامون توقف توليد وايپر صحت داشته و دوج اخيرا اعلام کرده که اين سوپراسپرت نام و آشنای آمريکايی به زودی از خط توليد خارج شد. طبق اعلام دوج پس از توقف توليد وایپر و طی مدت کوتاهی، چندین نمونه‌‌ی سفارشی از این خودرو و در تعداد محدود به فروش خواهند رسيد.

توقف تولید دوج وایپر؛ عرضه نسخه‌ های خاص جهت بدرقه این سوپراسپرت توانمند

میهن دانلود