بر محصول است

بر محصول است

بر اساس تصاویر جدید آيفون 7 احتمالا این محصول نسبت به آیفون 6 اس کمی کوتاه تر است
بر اساس تصاویر جدید آيفون 7 احتمالا این محصول نسبت به آیفون 6 اس کمی کوتاه تر است

ظاهرا سیل اخباری که درباره منتشر می‌شوند تمامی ندارد. بر اساس طرح شماتیک جدیدی که از این محصول بدست آمده ظاهرا ضخامت این دستگاه نسبت به آیفون ۶ اس کمی بیشتر خواهد بود. در ادامه مطلب با همراه باشید.

بر اساس تصاویر جدید آيفون 7 احتمالا این محصول نسبت به آیفون 6 اس کمی کوتاه تر است

(image)

ظاهرا سیل اخباری که درباره منتشر می‌شوند تمامی ندارد. بر اساس طرح شماتیک جدیدی که از این محصول بدست آمده ظاهرا ضخامت این دستگاه نسبت به آیفون ۶ اس کمی بیشتر خواهد بود. در ادامه مطلب با همراه باشید.

بر اساس تصاویر جدید آيفون 7 احتمالا این محصول نسبت به آیفون 6 اس کمی کوتاه تر است

دانلود سریال و آهنگ