تنگه مقاصد ایران

تنگه مقاصد ایران

تنگه رغز؛ آشنایی با مقاصد تورهای طبیعت گردی ایران
تنگه رغز؛ آشنایی با مقاصد تورهای طبیعت گردی ایران

تنگه رغز یا به بیان محلی‌ها تنگه رودخیز، که در شمال غرب شهر داراب فارس واقع شده، گنجینه‌ای بی‌نظیر از طبیعت گردی، هیجان، پریدن در آب‌های زلال چشمه‌های پر برکت و تماشای آبشارهای زیبا را پیش روی شما قرار می‌دهد. با همراه باشید.

تنگه رغز؛ آشنایی با مقاصد تورهای طبیعت گردی ایران

(image)

تنگه رغز یا به بیان محلی‌ها تنگه رودخیز، که در شمال غرب شهر داراب فارس واقع شده، گنجینه‌ای بی‌نظیر از طبیعت گردی، هیجان، پریدن در آب‌های زلال چشمه‌های پر برکت و تماشای آبشارهای زیبا را پیش روی شما قرار می‌دهد. با همراه باشید.

تنگه رغز؛ آشنایی با مقاصد تورهای طبیعت گردی ایران

عرفان دینی