چین را کرد

چین را کرد

چین آزمایش خودروهای خودران را در بزرگراه ها ممنوع کرد
چین آزمایش خودروهای خودران را در بزرگراه ها ممنوع کرد

در حالی که نمایندگان خودروسازهای  با پلیس این جهت وضع قوانین برای تشریح نحوه‌ی آزمایش در این کشور مذاکره می‌کردند، دولت این کشور اعلام کرد که آزمایش این خودروها در جاده‌های چین ممنوع خواهد بود. با همراه باشید.

چین آزمایش خودروهای خودران را در بزرگراه ها ممنوع کرد

(image)

در حالی که نمایندگان خودروسازهای  با پلیس این جهت وضع قوانین برای تشریح نحوه‌ی آزمایش در این کشور مذاکره می‌کردند، دولت این کشور اعلام کرد که آزمایش این خودروها در جاده‌های چین ممنوع خواهد بود. با همراه باشید.

چین آزمایش خودروهای خودران را در بزرگراه ها ممنوع کرد

میهن دانلود