سامسونگ با کند

سامسونگ با کند

سامسونگ در آینده محصولات بیشتری را با سیستم عامل اختصاصی خود عرضه می کند

یکی از بزرگترین تولید کنندگان محصولات آندرویدی در جهان، به تازگی تصمیم به استفاده بیشتر از سیستم عامل اختصاصی خود گرفته است.

سامسونگ در آینده محصولات بیشتری را با سیستم عامل اختصاصی خود عرضه می کند

(image)
یکی از بزرگترین تولید کنندگان محصولات آندرویدی در جهان، به تازگی تصمیم به استفاده بیشتر از سیستم عامل اختصاصی خود گرفته است.
سامسونگ در آینده محصولات بیشتری را با سیستم عامل اختصاصی خود عرضه می کند