تصادف S شد

تصادف S شد

تصادف یک دستگاه تسلا مدل S دیگر منجر به مرگ راننده شد
تصادف یک دستگاه تسلا مدل S دیگر منجر به مرگ راننده شد

همان‌طور که می‌دانید سیستم رانندگی خودکار برای جلوگیری از تصادفات ساخته شده ولی اخیرا در تصادفی که برای یک دستگاه تسلا مدل اس در هلند رخ داده که منجر به کشته شدن سرنشین آن شده است. در ادامه برای اطلاع از جزئیات بیشتر، با همراه باشید.

تصادف یک دستگاه تسلا مدل S دیگر منجر به مرگ راننده شد

(image)

همان‌طور که می‌دانید سیستم رانندگی خودکار برای جلوگیری از تصادفات ساخته شده ولی اخیرا در تصادفی که برای یک دستگاه تسلا مدل اس در هلند رخ داده که منجر به کشته شدن سرنشین آن شده است. در ادامه برای اطلاع از جزئیات بیشتر، با همراه باشید.

تصادف یک دستگاه تسلا مدل S دیگر منجر به مرگ راننده شد

کتابخانه فرهنگ