تماشا ترن انگیز

تماشا ترن انگیز

تماشا کنید: معرفی ۴ ترن هوایی معروف و هیجان‌ انگیز
تماشا کنید: معرفی ۴ ترن هوایی معروف و هیجان‌ انگیز

 وقتی که برای اولین بار ۲۰۰ سال پیش تجربه اولین ترن هوایی از روسیه به فرانسه منتقل شد، این سواری هیجان‌انگیز به سرعت یکی از بهترین و پرطرفدارترین امکانات تفریحی پارک‌ها به شمار می‌رفت. تعدادی از این ترن‌های هوایی در سال‌های جدید با فضایی الهام گرفته شده از انیمیشن‌ها، فیلم‌های هالیوودی یا فضاهای داستان‌های تخیلی به گردشگران خدمات ارایه می‌کنند. با همراه باشید تا با ۴ نوع از این ترن‌ها آشنا شوید که به نوعی بهترین آن‌ها به شمار می‌رود. 

تماشا کنید: معرفی ۴ ترن هوایی معروف و هیجان‌ انگیز

(image)

 وقتی که برای اولین بار ۲۰۰ سال پیش تجربه اولین ترن هوایی از روسیه به فرانسه منتقل شد، این سواری هیجان‌انگیز به سرعت یکی از بهترین و پرطرفدارترین امکانات تفریحی پارک‌ها به شمار می‌رفت. تعدادی از این ترن‌های هوایی در سال‌های جدید با فضایی الهام گرفته شده از انیمیشن‌ها، فیلم‌های هالیوودی یا فضاهای داستان‌های تخیلی به گردشگران خدمات ارایه می‌کنند. با همراه باشید تا با ۴ نوع از این ترن‌ها آشنا شوید که به نوعی بهترین آن‌ها به شمار می‌رود. 

تماشا کنید: معرفی ۴ ترن هوایی معروف و هیجان‌ انگیز

فانتزی