تماشا به سونی

تماشا به سونی

تماشا کنید: نگاه نزدیک به اکسپریا XZ و X کامپکت سونی
تماشا کنید: نگاه نزدیک زومیت به اکسپریا XZ و X کامپکت سونی

سونی در نمایشگاه IFA 2016 جدیدترین پرچمدار خود را با . نماینده‌های زومیت در محل نمایشگاه نگاه نزدیکی داشتند به این گوشی هوشمند. برای تماشای این ویدیو، با زومیت همراه باشید.

تماشا کنید: نگاه نزدیک به اکسپریا XZ و X کامپکت سونی

(image)

سونی در نمایشگاه IFA 2016 جدیدترین پرچمدار خود را با . نماینده‌های زومیت در محل نمایشگاه نگاه نزدیکی داشتند به این گوشی هوشمند. برای تماشای این ویدیو، با زومیت همراه باشید.

تماشا کنید: نگاه نزدیک به اکسپریا XZ و X کامپکت سونی

شبکه خانگی