هواوی یک قیمت

هواوی یک قیمت

هواوی و عرضه یک ساعت هوشمند ارزان قیمت


کمپانی هواوی به تازگی دو دستگاه هوشمند جدید را به صورت اختصاصی برای بازار کشور آمریکا عرضه نموده است. ادامه…

علم و فناوری

بکلینک