ربات به شد

ربات به شد

ربات اتوماتیک برای کمک به پرستاران طراحی و ساخته شد
ربات اتوماتیک برای کمک به پرستاران طراحی و ساخته شد

ربات‌ها در سال‌های اخیر با سرعت بالایی در حال پیشرفت و بهبود در صنایع مختلف بوده‌اند. یکی از مواردی که از ربات‌ها می‌توان به عنوان دستیاران هوشمند استفاده کرد، علوم پزشکی و پرستاری است. در دانشگاهی در ژاپن، به تازگی یک ربات برای انجام دادن برخی وظایف تکراری پرستاران توسعه داده شده است. در ادامه با همراه باشید.

ربات اتوماتیک برای کمک به پرستاران طراحی و ساخته شد

(image)

ربات‌ها در سال‌های اخیر با سرعت بالایی در حال پیشرفت و بهبود در صنایع مختلف بوده‌اند. یکی از مواردی که از ربات‌ها می‌توان به عنوان دستیاران هوشمند استفاده کرد، علوم پزشکی و پرستاری است. در دانشگاهی در ژاپن، به تازگی یک ربات برای انجام دادن برخی وظایف تکراری پرستاران توسعه داده شده است. در ادامه با همراه باشید.

ربات اتوماتیک برای کمک به پرستاران طراحی و ساخته شد

موزیک سرا