ثبت سوی هوشمند

ثبت سوی هوشمند

ثبت پتنت بند ماژولار از سوی اپل برای ساعت های هوشمند

به تازگی سندی انتشار یافته که از به ثبت رسیدن پتنتی از سوی اپل در فوریه ۲۰۱۵ حکایت دارد. نام این پتنت «بند ماژولار اتصالی و عملگرا برای ابزارهای پوشیدنی» است.

از روی همین نام پیداست که اپل این پتنت را در خصوص چه محصولی به ثبت رسانده و تصمیم دارد در آینده با ساعت هوشمند خود چه کند. بر همین اساس می توان گمانه زنی کرد که نسل های آتی اپل واچ به بندهایی مجهز شوند که ماژولار بوده و بتوانند گستره ی عملکرد بیشتری در اختیار این ساعت هوشمند و کاربرش قرار دهند.

کاربران می توانند به شکل جداگانه ماژول هایی که جذاب می بینند را تهیه کرده و آن را در بند ساعت خود بکار گیرند.

چندان بعید نیست که این، آینده ی اپل واچ باشد؛ با انجام چنین کاری، کاربر مجبور نخواهد بود در چرخه های یک یا دو ساله ساعتی که آن را با قیمت گزاف خریده را کنار گذاشته و به سراغ نسل بعدی برود. اپل با بندهای ماژولار خود، قادر است به همین ترتیب ویژگی های سخت افزاری نو را به دست کاربران نسخه های قدیمی تر اپل واچ هم برساند.

در سند مرتبط به پتنتِ افشا شده، نام چند ماژول نیز آورده شده که در میان آن ها می تواند شاهد ماژول سنجش فشار خون، باتری اضافه برای ساعت، دماسنج، اسپیکر، دوربین و GPS بود. حتی نام ماژولی به میان آورده شده که می تواند میزان تعریق شخصی که اپل واچ را بر دست دارد را هم اندازه بگیرد.

در مدارکی که انتشار پیدا کرده اند، ذکر نشده که چه زمان از این تکنولوژی ها در ساعت هوشمند اپل بهره گرفته می شوند.

The post appeared first on .

ثبت پتنت بند ماژولار از سوی اپل برای ساعت های هوشمند

(image)

به تازگی سندی انتشار یافته که از به ثبت رسیدن پتنتی از سوی اپل در فوریه ۲۰۱۵ حکایت دارد. نام این پتنت «بند ماژولار اتصالی و عملگرا برای ابزارهای پوشیدنی» است.

از روی همین نام پیداست که اپل این پتنت را در خصوص چه محصولی به ثبت رسانده و تصمیم دارد در آینده با ساعت هوشمند خود چه کند. بر همین اساس می توان گمانه زنی کرد که نسل های آتی اپل واچ به بندهایی مجهز شوند که ماژولار بوده و بتوانند گستره ی عملکرد بیشتری در اختیار این ساعت هوشمند و کاربرش قرار دهند.

کاربران می توانند به شکل جداگانه ماژول هایی که جذاب می بینند را تهیه کرده و آن را در بند ساعت خود بکار گیرند.

چندان بعید نیست که این، آینده ی اپل واچ باشد؛ با انجام چنین کاری، کاربر مجبور نخواهد بود در چرخه های یک یا دو ساله ساعتی که آن را با قیمت گزاف خریده را کنار گذاشته و به سراغ نسل بعدی برود. اپل با بندهای ماژولار خود، قادر است به همین ترتیب ویژگی های سخت افزاری نو را به دست کاربران نسخه های قدیمی تر اپل واچ هم برساند.

در سند مرتبط به پتنتِ افشا شده، نام چند ماژول نیز آورده شده که در میان آن ها می تواند شاهد ماژول سنجش فشار خون، باتری اضافه برای ساعت، دماسنج، اسپیکر، دوربین و GPS بود. حتی نام ماژولی به میان آورده شده که می تواند میزان تعریق شخصی که اپل واچ را بر دست دارد را هم اندازه بگیرد.

در مدارکی که انتشار پیدا کرده اند، ذکر نشده که چه زمان از این تکنولوژی ها در ساعت هوشمند اپل بهره گرفته می شوند.

The post appeared first on .

ثبت پتنت بند ماژولار از سوی اپل برای ساعت های هوشمند

For additional local college papers for sale visit collegepapersforsale.