طرح فولکس پروازانه

طرح فولکس پروازانه

طرح مفهومی جدید خودروی الکتریکی فولکس واگن با اهداف بلند پروازانه
طرح مفهومی جدید خودروی الکتریکی فولکس واگن با اهداف بلند پروازانه

کمپانی فولکس واگن پس از پشت سر گذاشتن یک بحران جدی هم اکنون تصمیم دارد تا در عرصه‌ی جدیدی از صنعت خودرو نیز پا به میدان رقابت بگذارد. 

طرح مفهومی جدید خودروی الکتریکی فولکس واگن با اهداف بلند پروازانه

(image)

کمپانی فولکس واگن پس از پشت سر گذاشتن یک بحران جدی هم اکنون تصمیم دارد تا در عرصه‌ی جدیدی از صنعت خودرو نیز پا به میدان رقابت بگذارد. 

طرح مفهومی جدید خودروی الکتریکی فولکس واگن با اهداف بلند پروازانه

میهن دانلود