اپل مرتبط کرد

اپل مرتبط کرد

اپل با پرداخت ۲۴.۹ میلیون دلار، یک پرونده شکایت مرتبط با Siri را در خارج از دادگاه حل کرد

اپل امروز با پرداخت مبلغی معادل ۲۴.۹ میلیون دلار به شرکتی تحت عنوان «Dynamic Advances»، رضایت آن را در خارج از دادگاه جلب نمود و یک نزاع قانونی که تا کنون ۴ سال به طول انجامیده را به پایان راه خود رساند. مشکل حقوقی شرکت یاد شده با اپل، در سال ۲۰۱۲ آغاز شد و Dynamic Advances از اپل به دلیل نقض پتنت هایش در دستیار دیجیتالی این شرکت، سیری، به دادگاه شکایت نمود.

قرار بود دادگاه، جلسه بعدی را در ماه آینده میلادی برگزار کند که اپل به این صورت رضایت رقیب خود را به دست آورد و به همین شکل، دیگر دادگاهی در کار نخواهد بود.

موسسه یاد شده، پتنتی تحت عنوان «ارتباط توسط زبان طبیعی و دریافت بازخورد» را در سال ۲۰۰۷ به ثبت رساند و چهار سال بعد، در سال ۲۰۱۱، اپل آیفون 4s را معرفی کرد که به Siri مجهز شده بود. از سال ۲۰۱۲، شکایت Dynamic Advances آغاز شد و امروز با پرداخت مبلغی حدود ۲۵ میلیون دلار از سوی اپل به پایان رسید.

با پرداخت این مبلغ، اپل مجوزهای لازم را از شرکت یاد شده دریافت خواهد کرد تا در سه سال آینده، بدون مشکل بتواند از Siri بهره گیرد. اما مشخصا این پایان کار نیست و پس از گذشت دوره زمانی مذکور، احتمالا شکایات برای دریافت مبالغ بیشتر از سر گرفته خواهد شد.

The post appeared first on .

اپل با پرداخت ۲۴.۹ میلیون دلار، یک پرونده شکایت مرتبط با Siri را در خارج از دادگاه حل کرد

اپل امروز با پرداخت مبلغی معادل ۲۴.۹ میلیون دلار به شرکتی تحت عنوان «Dynamic Advances»، رضایت آن را در خارج از دادگاه جلب نمود و یک نزاع قانونی که تا کنون ۴ سال به طول انجامیده را به پایان راه خود رساند. مشکل حقوقی شرکت یاد شده با اپل، در سال ۲۰۱۲ آغاز شد و Dynamic Advances از اپل به دلیل نقض پتنت هایش در دستیار دیجیتالی این شرکت، سیری، به دادگاه شکایت نمود.

قرار بود دادگاه، جلسه بعدی را در ماه آینده میلادی برگزار کند که اپل به این صورت رضایت رقیب خود را به دست آورد و به همین شکل، دیگر دادگاهی در کار نخواهد بود.

موسسه یاد شده، پتنتی تحت عنوان «ارتباط توسط زبان طبیعی و دریافت بازخورد» را در سال ۲۰۰۷ به ثبت رساند و چهار سال بعد، در سال ۲۰۱۱، اپل آیفون 4s را معرفی کرد که به Siri مجهز شده بود. از سال ۲۰۱۲، شکایت Dynamic Advances آغاز شد و امروز با پرداخت مبلغی حدود ۲۵ میلیون دلار از سوی اپل به پایان رسید.

با پرداخت این مبلغ، اپل مجوزهای لازم را از شرکت یاد شده دریافت خواهد کرد تا در سه سال آینده، بدون مشکل بتواند از Siri بهره گیرد. اما مشخصا این پایان کار نیست و پس از گذشت دوره زمانی مذکور، احتمالا شکایات برای دریافت مبالغ بیشتر از سر گرفته خواهد شد.

The post appeared first on .

اپل با پرداخت ۲۴.۹ میلیون دلار، یک پرونده شکایت مرتبط با Siri را در خارج از دادگاه حل کرد