رنو میزان رسید

رنو میزان رسید

رنو به مقام دوم میزان فروش خودرو در اروپا رسید
رنو به مقام دوم میزان فروش خودرو در اروپا رسید

با توجه به آمار ارائه شده از سوی انجمن خودروسازان اروپا (ACEA) میزان فروش خودروهای شرکت در اروپا در نیمه اول سال ۲۰۱۶ نسبت به بازه زمانی مشابه در سال قبل، افزایش ۱۴.۲ درصدی داشته است. این افزایش باعث شده است تا رنو با سبقت از به عنوان دومین شرکت فعال اروپا از لحاظ میزان فروش خودرو، قرار بگیرد. با همراه باشید.

رنو به مقام دوم میزان فروش خودرو در اروپا رسید

(image)

با توجه به آمار ارائه شده از سوی انجمن خودروسازان اروپا (ACEA) میزان فروش خودروهای شرکت در اروپا در نیمه اول سال ۲۰۱۶ نسبت به بازه زمانی مشابه در سال قبل، افزایش ۱۴.۲ درصدی داشته است. این افزایش باعث شده است تا رنو با سبقت از به عنوان دومین شرکت فعال اروپا از لحاظ میزان فروش خودرو، قرار بگیرد. با همراه باشید.

رنو به مقام دوم میزان فروش خودرو در اروپا رسید

اخبار دنیای دیجیتال